Service

Så länge bilen är ny gör de flesta regelbunden service på den. Men när bilen börjar bli lite gammal så slutar många att kosta på sin bil en riktig service.

En bil som får regelbunden service
– drar mindre bensin
– startar lättare
– är säkrare
– ger ett högre andrahandsvärde

Drop-in-service
Vi bjuder alla våra stamkunder påfyllning av glykol, spolarvätska kylarvätska, motorolja, lampbyte, byte av säkring m.m.. Kunden betalar endast materialkostnaden.

Vi erbjuder följande servicepaket till mycket förmånliga priser

Våra service paket

Lilla service paketet

fr990:-
 • -Byte av motorolja
 • -Byte av oljefilter
 • -Kontroll av samtiliga oljor och vastkor
 • -Kontroll av belysning

Mellan service paketet

fr1600:-
 • -Byte av motorolja
 • -Byte av oljefilter
 • -Byte av luftfilter
 • -Kontroll av belysning
 • -Kontroll av samtiliga oljor och vastkor
 • -Kontroll av bromsklossarnas tjocklek

Stora service paketet

fr2850:-
 • -Byte av motorolja
 • -Byte av oljefilter
 • -Byte av luftfilter
 • -Byte av tändstift
 • -Byte av kupéfilter
 • -Byte av bränslefilter
 • -Kontroll av samtiliga oljor och vastkor
 • -Kontroll av belysning
 • -Kontroll av bromsklossarnas tjocklek